Domů | Články | Jak zajistit kvalitu při montáži provětrávané fasády

Jak zajistit kvalitu při montáži provětrávané fasády

Moderní provětrávaná fasáda

Provětrávané fasády jsou považovány za jedno z nejlepších stavebních řešení pro dosažení optimální tepelné a akustické izolace. Odvětrávané fasády obecně nabízejí ještě větší výhody a mimo jiné i zvýšenou životnost nebo zvýšenou odolnost proti nárazu a korozi. Abyste však z těchto výhod vytěžili maximum, je nezbytná optimální instalace. 

Proto si dovolíme pár vět o tom, co musíte jako architekt, developer nebo projektant udělat, abyste zajistili správnou úroveň kvality při montáži větraných fasád.

Základní aspekty pro instalaci odvětrané fasády s maximální kvalitou:

 • První a nejdůležitější podmínkou pro zajištění kvality a trvanlivosti jednotlivých komponentů použitých v celé skladbě fasády je důsledné dodržování předpisů dodavatelů popsaných v jejich montážních či technických listech.
 • Další doporučení jsou proto nezbytná pro kvalitu a to zejména vyškolený montér provádějící instalaci fasády.
 • Rovněž je nutné, aby technik/realizátor specializovaný na montáž tohoto typu fasády provedl potřebné kontrolní prohlídky v různých fázích montáže. Účelem těchto kontrol je zkontrolovat a ujistit se, že jsou dodržovány dříve definované parametry instalace, a také opravit případné závady.
 • Pak také správně zvoleny vhodné kotvy a jejich správná je instalace. Kotvy jsou nezbytné ve struktuře větrané fasády, protože nevhodné kotvy nebo nevhodná instalace mohou snížit životnost a účinnost fasády a dokonce způsobit bezpečnostní problémy. Je doporučeno ověřit kotvení za pomocí tzv. zkoušky vytažením kotvení na nosné stěně dle doporučených norem. Dále se řídíme doporučeními výrobců při volbě typu a geometrie kotev, ke kterým budou panely připevněny, s ohledem na vlastnosti materiálů použitých v základové stěně, jak na zdivo, tak na typ použitého betonu.

V GTrade používáme pro každý typ základové stěny (beton, duté zdivo) vždy stejný typ kotvy. Na základě zkušeností, a po příslušných testech bylo ověřeno, že nabízí očekávané výsledky z hlediska pevnosti a bezpečnosti.

Běžné špatné postupy při montáži

Nejběžnější chyby při montáži provětrávané fasády se nejčastěji týkají nevhodné operace a špatnými postupy při montáži se obvykle týkají nedodržení pokynů v montážním návodu či technickém listu.

Konkrétně se jedná o nejčastější chyby:

 • Nedodržení pevných a kluzných šroubových bodů uvedených v montážním návodu.
 • Nevyvrtání všech otvorů vyznačených v návodu.
 • Špatné umístění otvoru u rohových panelů.
 • Nedodržení doporučeného počtu kotvících prvků.
 • Nedodržení dilatace jednotlivých prvků, v budoucnosti možné snížení životnosti (praskání jednotlivých panelů).

Tyto incidenty mohou snížit efektivitu instalace, což je důvod, proč v GTrade vždy pečlivě sledujeme instalaci a kontrolujeme každý jeden konkrétní bod každé fáze. Optimální instalace téměř zcela eliminuje riziko spojené se špatnou instalací.

V provětrávané fasádní konstrukci je každý nežádoucí jev vzhledem k nebezpečí, které zde může nastat, nepřípustný. Kromě toho je oprava takového problému složitá a nákladná: někdy je nutné provést průzkum, aby se zjistil konkrétní důvod nežádoucího jevu a po ověření daného problému je téměř pokaždé nutnost získat rozměry jak už poškozených panelů nebo jiných prvků, výroba nových a jejich instalace. To vyžaduje použití velkých kloubových zvedacích strojů nebo někdy i profesionála pro práci ve výškách.

Nejúčinnějším způsobem, jak předcházet riziku například odtržení panelů, je průběžné sledování probíhajících montáží a průběžné kvalitní školení montážního personálu.

  Další články

  Větrané fasády a jejich údržba

  Větrané fasády a jejich údržba

  Odvětrávané fasády jsou nejen estetické, ale i praktické. Aby si však uchovaly svou funkčnost i vzhled, vyžadují pravidelnou údržbu. Tento článek vás provede klíčovými kroky k udržení vaší fasády v perfektním stavu.

  číst více