Realizace

Postup montáže provětrávané fasády

Po provedení návrhu projektantem přecházíme k realizaci provětrávané fasády. První fází je montáž nosné konstrukce fasády. V určených místech se vyvrtají otvory pro kotvení konzol. Následně se konzoly zakotví k obvodové nosné stěně. Po montáži konzol přichází na řadu tepelná izolace. Před samotnou aplikací je izolace upravena na potřebnou velikost. Tepelná izolace je postupně nasazována přes konzoly a následně ukotvená pomocí držáku speciálně určených pro tepelnou izolaci. Po aplikaci tepelné izolace, je přes izolaci ukotvena fasádní hydroizolační membrána. Následně se ke konzolám přimontují nosné profily a pokladová konstrukce je hotová. Na podkladní konstrukci následně uchycujeme fasádní desky dle návrhu projektanta.

Jednotlivé kroky při realizaci provětrávané fasády

01

Rozměření stěny

dle výkresu

Správně připravený podklad nám usnadní práci, provětrávaná fasáda oproti systému ETISC má tu výhodu, že povrch nemusí být dostatečně rovný. Jako prvním krokem u provětrávané fasády je přichystat si podklad tak aby následný postup byl již snadný. Zejména se jedná o rozvržení a zaznamenání informací na danou stěnu dle výkresu.

Montáž konzol

stěnových úhelníků

Základem podkladní konstrukce jsou konzoly (stěnové úhelníky), které nesou tíhu celé skladby provětrávané fasády. O počtu a umístěná konzol na fasádě rozhoduje projektant. V prvním kroku jsme si již na stěně rozvrhli rozmístěný daných konzol. V této fázi již montujeme přímo konzoly na stěny. Konzoly se k podkladní stěně připevní pomocí fasádní hmoždiny. Její druh a rozměr vychází z materiálu podkladní stěny, fasádní hmoždiny navrhuje projektant.

02

03

Instalace tepelné izolace

včetně doplňků

Dalším krokem je instalace tepelné izolace. Nejběžnějším tepelným izolantem u provětrávaných fasád jsou desky z minerální vaty. Její tloušťka je závislá od požadavků investora. Tepelnou izolace vkládáme i přes konzoly vždy od spodu nahoru. Tepelnou izolaci následně přikotvíme k podkladu pomocí talířových hmoždinek. Minimální počet kotev jsou 4 ks na jeden metr čtvereční. Talířové hmoždinky zabraňují zvedání desek od podkladu. Na tepelnou izolaci následně umístíme fasádní hydroizolační membránu, kterou zajistíme i folií na prostupy.

Montáž nosných profilů

Jako poslední část podkladní konstrukce jsou nosné profily. Rozměr a materiál profilů určuje projektant. Nejčastěji jsou používané hliníkové profily ve tvaru L a T. Hliníkové profily jsou svisle kotveny ke konzolám za pomocí trhacích nýtů. U profilů jsou potřeba dodržet dilatace dle výkresové dokumentace, aby nedocházelo k nežádoucím jevům.

04

05

Montáž fasádních obkladů

a konečných doplňků

Konečným krokem u provětrávané fasády je montáž fasádních desek. Nejčastější uchycení fasádní desky je za pomocí fasádních trhacích nýtů. Počet a rozmístění nýtů na desce určuje projektant. Fasádní desky se za pomocí nýtovací pistole upevní na předem připravené předvrtané díry v nosných profilech dle výkresové dokumentace. A tím je provětrávaná fasáda dokončena.