Provětrávaná fasáda

Základní informace

Provětrané fasády jsou dvouplášťové stavební konstrukce, tvořené z nosné stěny a předvěšené pohledové fasádní desky. Provětrávaná fasáda je v podstatě jednou z možností vnějšího zateplení. Oproti klasickému zateplení polystyrenem (systém ETICS), ale funguje na úplně jiném principu. Jedná se o tzv. bezkontaktní zateplení domu, kdy je mezi tepelným izolantem (nejčastěji minerální vatou) a fasádními deskami vytvořená vzduchová mezera, která díky komínovému efektu (proudění vzduchu) pomáhá odvádět vlhkost z celé konstrukce domu. Zabraňuje tak tvorbě plísní uvnitř domu a zároveň konstrukci aktivně vysouší. Vznikne tak vysoce funkční, a přitom elegantní zateplovací systém s možností dodatečných oprav při porušení některého z prvků skladby.

Odvětrávané fasády

jsou nekonstrukčním vnějším pláštěm, který plní několik funkcí:

 • zlepšení estetiky budovy a její architektonické hodnoty
 • obnova pohledového vlivu budovy a jejího komerčního charakteru
 • zlepšení energetické efektivity jak v létě, tak v zimě
 • ochrana budovy před atmosférickými vlivy a znečištěním, zvýšení její trvanlivosti
 • zlepšení akustického výkonu
 • zlepšení energetického výkonu mezi budovou a prostředím, zvýšení pohodlí pro její uživatele

Nosná konstrukce fasády

Nosná konstrukce je základním prvkem, bez kterého by opláštění nemohlo existovat. Je hlavní statickou spojovací částí mezi vnější nosnou stěnou budovy a právě obkladem fasády. Musí odolat nejenom vlastní tíze konstrukce a obkladu, ale i zatížení vzniklého působením větru nebo jiných přírodních elementů. Kromě statické funkce musí splnit i funkce vyrovnávací a distanční a odolat vlivům teplot a vlhkosti.

Konstrukce se skládá ze dvou částí. První z nich jsou konzoly, které se přímo kotví do nosné konstrukce budovy. Konzoly na sobě mají dva druhy bodů pro uchycení, a to kluzné a pevné body. Druhou částí jsou nosné profily, které se uchytávají na konzoly, a následně se k nim připevní obkladový materiál. Profily mohou být uchyceny buď ve vertikálním, horizontálním nebo kombinací těchto dvou směrů. Konzoly i profily jsou vyráběny z hliníku, žárově pozinkované oceli (povrchová úprava pro venkovní prostředí kvůli odolnosti proti korozi) nebo nerezové oceli či dřevěné.

Na podkonstrukce provětrávaných fasád lze použít různé druhy materiálů:

Podkonstrukce pro provětrávané fasády jsou vyvinuty tak, aby zajistily bezpečnou montáž různých obkladových materiálů na nosnou konstrukci budovy. Základním principem podkonstrukce pro fasádní obklady je zabezpečení proudění vzduchu v mezeře mezi fasádním materiálem a tepelnou izolací pro optimální ventilační efekt, dále pak volný pohyb každého prvku v souladu s vlastním koeficientem tepelné roztažnosti a přenesení dynamického zatížení.

Dva způsoby uchycení obkladových prvků

Viditelné uchycení

Uchycení pomocí nýtů/šroubů

Upevnění fasádních desek pomocí nýtů/šroubů patří mezi nejjednodušší a nejčastěji používaná řešení. Tento systém se používá zejména pro upevnění cementovláknitých desek (např. Silbonit, Scamalid, apod.), HPL desek (např. KronoArt, Fundermax, Parklex-Prodema apod.), kompozitních desek (např. materiály na bázi „bondů“), ale také ostatních fasádních materiálů, které splňují požadavky národních norem a také předpisy a doporučení výrobců.

 • Cenově nejvýhodnější varianta upevnění desek.
 • Možnost upevňování desek prakticky libovolných rozměrů.
 • Lehce kontrolovatelné spolehlivé mechanické uchycení.

Skryté uchycení

Uchycení za pomocí lepícího systému

Upevnění fasádních desek pomocí lepícího systému je jeden ze způsobů připevnění fasádních materiálů bez viditelného uchycení. Lepící systém nelze použít vždy a všude a je nutné dodržovat zásady pro tento typ upevnění. Tento systém se používá zejména pro upevnění kompaktních desek (jako jsou např. Kronoart, Paklex-Prodema, kompozitních apod.). Tento lepící systém neumožňuje celoroční montáž, lepení lze provádět pouze za vhodných podmínek určených výrobcem lepícího systému.

 • Možnost upevňování desek prakticky libovolných rozměrů.
 • Tento způsob upevnění desek je možné kdekoliv v ploše obkladu libovolně kombinovat s ostatními typy upevnění desek.

Uchycení za pomocí závěsného systému

Upevnění fasádních desek pomocí závěsného systému – nerezových příchytek. Jedná se o elegantní způsob upevnění obkladu, aniž by došlo k jejich mechanickému porušení. Tento systém se používá zejména pro upevnění keramických či kompaktních či kompozitních desek. Oproti lepení umožňuje systém úchytek také celoroční montáž. Konkrétní způsob uchycení závisí vždy na typu použitého závěsného systému. Systémy jsou navrženy tak, aby jejich komponenty byly co nejméně viditelné (skryté) a nenarušovaly dojem celistvé plochy. Fasádní desky se tak k profilům uchycují například pomocí malých háků, šroubů, skrytých nosných profilů či háčků uchycených v drážce obkladu.

 • Patentovaný systém, který nevnáší do tenkých obkladových desek tahová napětí a nenarušuje jejich křehké okraje. Vlastnosti takto realizovaného spoje jsou v čase neměnné.

Ke stažení

01 – Svislá spára

02 – Vodorovná spára

03 – Vnější roh

04 – Vnitřní roh

05 – Řešení v oblasti soklu

06 – Parapet okna

07 – Atika

08 – Nadpraží okna

09 – Ostění okna