Zavěšené fasády

Zavěšené fasády vychází z principu bezkontaktního zateplení a reprezentují ji především tzv. odvětrávané fasády. Zavěšené fasády jsou vytvořeny tak, že se nejprve na zeď upevní izolační vrstva např. z desek z minerálních vláken, a ta je potom zakryta prostřednictvím speciální konstrukce vnějším opláštěním (SILBONIT, PARKLEX PRODEMA aj.), které chrání vlastní stavební konstrukci proti účinkům počasí. Na rozdíl od fasád využívajících tzv. kontaktního zateplení patří zavěšené fasády do kategorie tvrdých fasád.

Jednotlivé typy se od sebe liší nejenom použitými materiály, ale také samotnou technologií montáže. Často je důvodem pro použití zavěšené fasády také estetické hledisko, jelikož tento typ fasádního pláště umožňuje vytvářet fasády s vysokou variabilitou výsledného díla. Objekt opatřený takovouto fasádou se vždy výrazně odliší od svého okolí. Mnohé typy takovýchto luxusních fasád dokáží pozvednout architektonicky nevýraznou budovy do kategorie luxusních staveb.

Tepelně-izolační vlastnosti zavěšených fasád

Po stránce tepelně – izolačních vlastností je zavěšená fasáda ideální volbou z důvodu maximální variability při volbě síly tepelně izolační vrstvy. Systém prvků nesoucí vnější opláštění tvoří propracované systémy konstrukcí umožňující dokonalé provětrání celé skladby obvodového pláště. Díky tomu mají zavěšené fasády různé pojmenování jako např. provětrávané, samonosné, se zadní ventilací, s přisáváním vzduchu, suché atd.

Čím se zavěšené fasády odlišují

Technickou specifikací zavěšených fasád je, že se materiál fasádního pláště na nosnou obvodovou konstruci domu upevňuje zcela odděleně pomocí konstrukcí-rastrů z dřevěných latí nebo kovových profilů. Mezi materiálem fasádního pláště (SILBONITPARKLEX PRODEMA aj.) a tepelně-izolačním materiálem je vždy ponechána vzduchová mezera, díky které ve fasádním systému vzniká tzv. komínový efekt sloužící pro odvětrání vodních par prostupujících obvodou nosnou konstrukcí, případně jiné vlhkosti a kondenzátů vznikajících v každém fasádním plášti.

V případě, že ve skladbě opláštění není použita tepelná izolace, vytváří se větraná mezera mezi nosnou konstrukcí stěny a materiálem fasádního pláště. Sofistikované systémy nosných konstrukcí odvětraných fasád z hliníkových profilů (např. Iltegro-VARIO, Etanco aj) mají ještě jednu velkou výhodu, která je zajímavá především u starších a rekonstruovaných objektů. Jsou schopny překlenout a skrýt i poměrně velké nerovnosti obvodové konstrukce.

Na takto srovnané rastry se pak „zavěšují“ prvky vnějšího pláště např:

Zavěšené fasádní systémy jsou také většinou rozebíratelné s možností snadné výměny poškozených prvků odvětrané fasády.

Díky nejlepšímu, v současnosti dostupnému, technickému řešení fasádního pláště vyniká většina nabízených luxusních fasád velkou životností a již zmíněnými užitnými a estetickými vlastnostmi.

Uplatnění zavěšené fasády je možno takřka přes noc změnit tuctovou stavbu na exklusivní vilu se zcela jedinečným designem. Je tedy logické, že i přes vyšší cenu je investice do některého z těchto druhu luxusní fasády atraktivní a z hlediska kvality vnitřního prostředí a celkové životnosti návratná.