Domů | Články | Větrané fasády: 5 zlatých pravidel instalace

Větrané fasády:

5 zlatých pravidel instalace

Montáž provětrávané fasády a její správné provedení je stěžejní pro fungování a životnost celé stavby. Jsme realizační firma a s našimi více než 20letými zkušenostmi jsme vytvořili užitečné informace, které Vám pomohou s instalací.

1. Pravidlo:

Jak začít s provětrávanou fasádou

Montáž fasády není náhlá záležitost, je nutné se držet vypracovaného projektu nebo technickými konstrukčními schématy, které se řídí doporučenými předpisy a znají definice o použití všech komponentů a typ upevnění nebo spojení mezi nimi. Je snadné zariskovat a neřídit se pokyny profesionálů, a realizovat fasádu svépomocí, kde je větší pravděpodobnost vícero chyb, ale pokud chcete fasádu s dlouhou životností, je nutné se řídit pokyny vypracované profesionály, na které se můžete spolehnout. Návrh odvětrávané fasády od společnosti G Trade se přesně zabývá tímto zásadním aspektem a nabízí cílenou technickou podporu prostřednictvím specializovaného týmu.

Provětrávaná fasáda konstrukce

2. Pravidlo:

Zkoušky základ všeho

Odvětrávaná fasáda musí být připevněna k vnějšímu povrchu budovy (vnější stěně), proto je nutné znát, k jakému materiálu bude systém odvětrávané fasády kotven a ověřit její stav. Musíme se ujistit, že je dostatečně pevný, a že nám nebude nic bránit k upevnění fasády. Ve stavebnictví musíme přinést do všech projektů spolehlivost hotového díla. Stává se proto zásadním provádět testy (nejčastěji tzv. tahové zkoušky), abychom získali skutečné, nikoli teoretické, vyhodnocení únosnosti dané stěny, kde bude fasáda kotvena, které bude následně uvažováno pro statický výpočet. Instalace odvětrávané fasády bez provedení těchto kontrol a bez provedení jakýchkoli přípravných úprav ohrozí stabilitu a životnost celého fasádního systému.

3. Pravidlo:

Odvětrávaná fasáda musí tepelně izolovat

Ani provětrávaná fasáda se neobejde bez tepelného izolantu. Nejčastěji používaný materiál je minerální vata (Isover, Knauf či Rockwool), používá se v různých tloušťkách v závislosti na výpočtu tepelných ztrát budov.

Pro nejvyšší účinnost fasády je tloušťka a zvolený materiál velmi důležitý a ovlivňuje hned několik faktoru, proto je důležité tohle řešit s odborníky. Při instalaci izolační desky musí být správně umístěna na stěnu a nesmí na ní i mezi deskami být žádné viditelné spáry. Panely musí zajistit dokonalou kontinuitu izolační vrstvy, aby byly zajištěny tepelné a akustické požadavky. Pozornost věnujte také upevňovacím hmoždinkám, musí mít dostatečnou délku, aby protínaly izolaci i vnější stěnu a mít vhodně zvolený typ pro konkrétní podpěru stěny (nebo konstrukci, kde budou kotvit) a upevněny v dostatečném počtu dle instrukcí dodavatele.

Zateplení odvětrávané fasády

4. Pravidlo:

Základní konstrukce fasády je klíčová

Odvětrávaná fasáda se skládá z mechanických dílů a obkladových panelů s rozměry, milimetrovými tolerancemi a různými zatíženími spodní konstrukce. Komponenty musí být sestaveny přesně, jak svisle i vodorovně. U větrané fasády postačí i minimální nepřesnost a spáry mají tendenci se „otevírat“, když jdete nahoru či vytvářet „zuby“ a zejména při slunečném počasí vznikají nežádoucí estetické efekty.  Přesnost je důležitá!

5. Pravidlo:

Postupujte podle návodů a doporučení

Možná se budeme opakovat, ale dodržovat postupy je nejdůležitější při realizaci jak už fasády, tak například podlah či výstavby celého domu. Bez pravidel stavět nelze.  Proto dbejte na dodržení všech konstrukčních specifikací anebo se obraťte na profesionály.

Projektová stavební dokumentace

Další články