Sklovláknobetonové fasádní obklady

Sklocementový obklad, jinak známý také jako GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), je kompozitní materiál na bázi betonu, který je vyztužený skelnými vlákny. Díky této kombinaci je dosaženo mimořádných technických vlastností, jako jsou: tvrdost, pevnost, trvanlivost, tvárnost, požární odolnost a další. Výhodou tohoto materiálu je také jeho nízká objemová hmotnost.

Provětrávané fasády s obkladem ze sklovláknobetonu zaujmou zejména svým vzhledem každého, kdo si oblíbil jednoduchý, minimalistický a moderní vzhled budov a ocení vysokou kvalitu i trvanlivost zhotoveného díla. Oproti klasickým fasádám s kontaktním zateplením zůstává u provětrávané fasády mezi vnějším obkladem a obvodovou zdí, případně vloženou tepelnou izolací, vzduchová mezera. Díky ní je u těchto fasád umožněno neustálé odvětrávání povrchu stěn.

Přednosti sklovláknobetonu

Předností výrobků ze sklovláknobetonu je výrazně nižší hmotnost ve srovnání s konkurenčními produkty. Další velkou výhodou je variabilita prvků. Díky použití matric lze docílit širokého spektra různých povrchů a struktur. Sklovláknobetonové panely se dá popsat také jako jemnozrnný beton, vyztužený skelným vláknem, který nabízí naprostou svobodu v návrhu odvětrávaných fasád. Bez větších omezení se tvaruje, probarvuje nebo povrchově upravuje.

Někteří výrobci nabízí možnost vyrábět velkoformátové dílce, kdy plocha panelů přesahuje až 6 m². Kombinace těchto charakteristik dělá ze sklovláknobetonu jedinečný, u některých projektů až bezkonkurenční materiál, pro výrobu fasádních tenkostěnných panelů, což dokazuje rostoucí poptávka po celém světě.

Fasádní panely GFRC mohou mít nejen různé vlastnosti, ale také všechny velikosti, tvary a barvy. Díky tomu jsou optimálním řešením při navrhování a tvorbě fasád, a to jak pro komerční a průmyslové objekty, tak pro rodinné domy.

Technologie výroby sklovláknobetonových panelů

Sklovláknobeton se vyrábí litím nebo simultánním stříkáním. Technologicky zajímavější a tvarově variabilnější metoda stříkáním funguje na principu vnášením cementové matrice (směs cementu, písku, vody a dalších příměsí) do stříkací pistole, ve které dochází k sekání skelného vlákna. Cementová matrice s nasekaným skelným vláknem se pomocí stlačeného vzduchu nanáší do forem, poté se nastříkané vrstvy hutní válečky. Jemná matrice umožňuje dokonale kopírovat strukturu formy, stříkací proces zase výrobu prostorových fasádních panelů, a to v tloušťce od pouhých 12 mm.

Sklovláknobetonové fasádní panely mohou být vyráběny na základě konkrétních požadavků na tvar, barvu a strukturu povrchu. Bez dalších úprav a speciálních požadavků jsou hladké, při mírném probarvení mají industriální a přirozený charakter.

Jaké jsou hlavní výhody sklovláknobetonových fasádních obkladů?

Fyzikálně-mechanické vlastnosti sklovláknobetonu závisí na druhu výrobního procesu. Sklovláknobeton vyrobený litím obsahuje náhodně prostorově orientované rozptýlené skelné vlákno v cementové matrici. Oproti tomu sklovláknobeton vyrobený technologií stříkáním obsahuje vlákna náhodně orientovaná v jednom směru. Stříkaný sklovláknobeton má proto vyšší pevnosti v tahu za ohybu.

Fasády ze GFRC panelů vděčí za svou rostoucí oblibu mnoha faktorům.

Nejdůležitější jsou:

  • Univerzálnost aplikace – Díky možnosti libovolně tvarovat GFRC povrch vypadají panely z tohoto materiálu skvěle prakticky v jakémkoli uspořádání.
  • Trvanlivost – Díky použitým technologiím jsou stěnové panely GFRC odolné jak vůči proměnlivým atmosférickým podmínkám, UV záření, tak korozi způsobené znečištěním. Při správné instalaci se nedeformují ani nelámou a zachovávají si svůj přirozený elegantní vzhled po mnoho let.
  • Snadná montáž
  • Estetika – Povrch nabízených betonových stěnových panelů lze libovolně tvarovat. Taktéž mohou mít skoro libovolnou tloušťku, velikost či tvar. Díky tomu jsou fasádní betonové panely připraveny k použití v jakémkoli dobře promyšleném uspořádání.

GFRC je navíc extrémně odolný vůči ohni a povětrnostním vlivům, takže je ideální volbou pro vnitřní i venkovní aplikace. Díky mnoha výhodám se tento obklad stále více používá v komerčních i rezidenčních projektech.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy sklovláknobetonových desek?

Sklovláknobetonové dílce se dají vyrobit ve dvou základních variantách povrchových úprav – standardem jsou hladké panely. Další variantou jsou výrobky s povrchovou úpravou, například s betonovou strukturou, s pískovaným, kartáčovaným či vlnitým povrchem s reliéfem nebo potiskem.

Díky možnosti probarvovat materiál ve hmotě jsou výrobci schopni na požadavek zákazníka vytvořit zcela individuální barevné provedení. Dílce se před expedicí na stavbu opatřují hydrofobními nátěry, které zvyšují jejich odolnost vůči přírodním vlivům.

Jaká je odolnost obkladů?

GFRC kombinuje základní cement, jemné kamenivo, vodu, pružná skleněná vlákna a specializované přísady. Tato jedinečná směs poskytuje vynikající vlastnosti: vynikající tvrdost, pevnost, odolnost, prodlouženou životnost, tažnost a požární odolnost třídy A1. GFRC si zachovává tyto kvality a zajišťuje špičkové výsledky, které splňují estetické i funkční požadavky.

Jaké další obklady jsou vhodné na provětrávanou fasádu se můžete dozvdět v našem přehledu zde.

Realizace

Naší poslední realizací se sklovláknobetonovými deskami byla administrativní budova, kde byly použité panely od výrobce Cementodesign.