Domů | Články | Jaká je požární bezpečnost u provětrávané fasády?

Jaká je požární bezpečnost u provětrávané fasády?

Vnější opláštění budovy má mnoho funkcí jako je nepříklad krásný exteriér, ochrana budovy či energetická úspora. V dnešní době však slova „obložení“, „fasáda“ můžou přinést i negativní informace týkající se požární bezpečnosti. Tragédie kolem požárů během let vedly ke zpřísnění protipožárních předpisů.

Chápeme obavy ohledně výběru venkovního obkladu a abychom vám poskytli určité ujištění o požární bezpečnosti fasádních obkladů (cementovláknitých, HPL, hliníkových kompozitů apod.) vytvořili jsme krátký souhrn s informacemi, který tuto problematiku přibližuje.

Co znamená požární klasifikace neboli třída reakce na oheň?

Země Evropské unie určily klasifikaci reakce jednotlivých materiálů na oheň společně, a to na základě vypracované metodiky testování a vyhodnocování výsledků. V ČR jsou pravidla definována normou označenou ČSN EN 13501-1. Nejvyšší základní třídou reakce stavebních výrobků na oheň je A1, poté následují písmena abecedy A2, B, C, D, E a F označují materiály, které jsou stále více náchylné k ohni: nehořlavé, hořlavé, snadno hořlavé. Níže jsme jednotlivé třídy rozdělili, abychom vysvětlili, co znamenají.

Ikona oheň

Reakce na oheň:

 • A1 = Žádná hořlavost
 • A2 = Omezená hořlavost
 • B1 = Těžce zápalné (tvorba kouře, plamenně hořící kapky/částice)
 • B2 = Normálně zápalné (tvorba kouře, plamenně hořící kapky/částice)
 • B3 = Snadno zápalné
 • C, D, E, F = Hořlavé materiály

Třída reakce na oheň A1:

Stavební výrobky této třídy nepřispívají k rozvoji požáru v žádném z jeho stadia. Z tohoto důvodu jsou materiály a výrobky automaticky považovány za vyhovující i pro ostatní skupiny a jsou brány jako nehořlavé.

Třída reakce na oheň A2:

V této kategorii jsou výrobky a materiály které nepřispívají k rozvoji a šíření požáru. Materiály vyhovují všem požadavkům nižších tříd a zároveň se považují za nehořlavé. Například lze říci, že vláknocementový obklad Silbonit má třídu reakce na oheň A2s1-d0 tudíž je nehořlavý, nevydává žádné kapičky plamene a neprodukuje téměř žádný kouř.

Ikona kouř

S = Emise kouře během spalování (Smoke)

 • S1 = Nízká/žádná tvorba kouře
 • S2 = Střední tvorba kouře
 • S3 = Vysoká tvorba kouře
hořící kapky

d = plamenně hořící kapky/částice (Droplets)

 • d0 = Bez plamenně hořících kapek/částic
 • d1 = Bez trvale plamenně hořících kapek/částic po dobu delší než 10 s
 • d2 = Plamenně hořící kapky/částice

Co pro Vás tato požární klasifikace znamená při výběru obkladu?

Jednoduše řečeno, venkovní obklady s třídou reakce A1, A2 jsou bezpečným materiálem pro použití na výškové budovy – nebo na jakoukoli budovu.

Jak předcházet požárům fasád?

Materiály použité u provětrávaných fasád jsou velmi důležité, protože na nich může záviset budoucnost budov. Existuje však několik tipů, které je třeba vzít v úvahu, aby se předešlo budoucím katastrofám.

 • Výškové budovy – Je doporučeno, aby pro budovy ve vysoké výšce nebo s obtížným přístupem pro hasiče bylo zajištěno pomalé a omezené šíření požáru a toxických výparů, které vznikají, takže se navrhuje: Omezení použití materiálů a výrobků na nehořlavé, maximálně A2-s1, d0.
 • Snadno přístupné budovy – Na druhou stranu pro budovy, které nejsou považovány za výškové a snadno přístupné hasičům, by požadavky byly méně přísné: Omezení použití materiálů a výrobků na materiály a výrobky s nízkou hořlavostí a omezeným příspěvkem k požáru, maximálně B-s2, d0.

Výrobci fasádních obkladových panelů, jsou s touto problematikou obeznámeni, proto v dnešní době nabízí prakticky dnes už všichni třídu reakce na oheň minimálně A2. Můžeme tedy doporučit použití fasádních obkladů Silbonit, Parklex Prodema či Albond atd.

Odvětrávaná fasáda

Další články

Kombinace materiálů – trend pro fasády

Kombinace materiálů – trend pro fasády

Exteriér současných moderních domů či rekonstrukcí stávajících je pro kombinování materiálů – ať už se jedná o sklo a beton, kámen a cihlu, dřevo a omítky atd. Součástí tohoto trendu se staly i vláknocementové obklady, HPL obklady, kompozitní obklady a mnoho dalších obkladových materiálů.

číst více
Rodinné domy na okraji Prahy

Rodinné domy na okraji Prahy

Na kraji Prahy se vystavěly nové bytové jednotky, pyšnící se provětrávanou fasádou, která je kontrastem vůči okolí. Jedná se o řadu rodinných domů na patro, které zapůsobí svým moderním vzhledem, a to zejména různým druhem fasády v každém v patře.

číst více